dr Sturski Adam

Dr Adam Sturski ukończył Oddział Stomatologii na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. W czasie studiów brał udział w pracach Koła Naukowego Chirurgii Stomatologicznej oraz rozpoczął praktyki w Würzburgu (Niemcy). Po ich ukończeniu rozpoczął staż podyplomowy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie był słuchaczem studiów doktoranckich. Podnosi swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia – w 2015r. ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie im J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Zwolennik zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku – uprawia narciarstwo, kite- i windsurfing oraz żeglarstwo.

W naszej klinice pracuje od 2004 roku i zajmuje się chirurgią, implantologią, protetyką, oraz stomatologią zachowawczą.

Pacjentów przyjmuje:

Poniedziałek: 14.30 – 21.00
Wtorek: 14.30 – 21.00
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 8:00 – 14:30